Το γραφείο

Το Δικηγορικό Γραφείο «Αλέξανδρος Καραμπάς και Συνεργάτες» ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1975. Πολύχρονη εμπειρία, βαθιά γνώση σε συνδυασμό με νεανική όρεξη και ενθουσιασμό συνδράμουν στη δημιουργία μιας άκρως αποτελεσματικής Νομικής Ομάδας.

Το γραφείο μας ασχολείται συστηματικά  με όλους τους τομείς του Αστικού, του Εμπορικού, του Διοικητικού Δικαίου  και του Ποινικού Δικαίου. Επιπροσθέτως εξειδικεύεται στον τομέα των ακινήτων και στη χορήγηση αδειών παραμονής σε πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ε.Ε., διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα αυτό.

Ο ιδρυτής του γραφείου μας Αλέξανδρος Καραμπάς διατελεί εδώ και πολλά χρόνια νομικός σύμβουλος Ανωνύμων Εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και για μια δεκαετία κατείχε τη θέση του  Πρόεδρου της Ανώνυμης Εταιρείας Veterin ΑΒΕΕ και θυγατρικών αυτής. Από το 2005 και μετά το γραφείο μας απέκτησε χαρακτήρα οικογενειακής επιχείρησης καθώς οι Άρης και Φώτης Καραμπάς, υιοί του ιδρυτή, εισχώρησαν στη Νομική μας ομάδα που αποτελείται ακόμη από συνεργαζόμενους δικηγόρους και διοικητικό προσωπικό. Βασικοί συνεργάτες του Γραφείου μας είναι επίσης η Αικατερίνη Τζέλη και Ανδρομάχη Σπύρου, δικηγόροι με πολυετή εμπειρία και τελεσφόρο έργο.

Η  αντιμετώπιση όλων των υποθέσεων με επαγγελματισμό, ανθρωπισμό και σύγχρονη νομική προσέγγιση καθιστούν το γραφείο μας μια πολύτιμη αρωγή στον πελάτη προσφέροντας άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αποδοτικότητα.